củng cố kiến thức Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

củng cố loài kiến thức

Bạn đang xem: củng cố kiến thức Tiếng Anh là gì

consolidate (one's) knowledge

VERB

/kənˈsɑlɪˌdeɪt wʌnz ˈnɑləʤ/

Củng cố kỹ năng và kiến thức là lưu giữ lại kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập mang lại vững vàng và lưu giữ mang lại kĩ rộng lớn.

Xem thêm: %E1%BB%9F%20r%E1%BB%ABng trong Tiếng Anh, dịch

1.

Thông thông thường, trải qua việc giảng dạy dỗ nhưng mà những bác bỏ sĩ thực sự gia tăng loài kiến ​​thức của mình.

Often, it's through the act of teaching that doctors really consolidate their knowledge.

2.

Xem thêm: 3 cách xóa nền trong Illustrator đơn giản và nhanh chóng - Vnskills Academy

Một loạt những buổi huấn luyện và đào tạo được tiến hành nhằm mục đích gia tăng loài kiến ​​thức về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

A series of training sessions was conducted to lớn consolidate the knowledge of Corporate Social Responsibility.

Các động kể từ thông thường kèm theo với knowledge khác: - acquire/gain knowledge: gia tăng loài kiến thức VD: They acquire the knowledge and qualifications to lớn get the good jobs. - demonstrate/flaunt/parade/show (off) knowledge: thể hiện nay kỹ năng và kiến thức, hiểu biết VD: He also liked to lớn demonstrate knowledge of all intellectual and artistic fields. - apply knowledge: vận dụng loài kiến thức VD: The job gave her the chance to lớn apply the knowledge she had acquired at university.