😂 Mặt cười với nước mắt vui sướng

Copy / Paste

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt mũi với nước đôi mắt vui mừng sướng
GoogleKhuôn mặt mũi với giọt nước đôi mắt vui mừng mừng
TwitterMặt khóc vì như thế hạnh phúc
Unicodemặt cười cợt với nước đôi mắt vui mừng sướng
Từ đồng nghĩacười, mặt mũi, nước đôi mắt và vui mừng sướng
Chuyên mụcMặt cười cợt & Mọi người | mặt mũi cười
Thẻbiểu tượng xúc cảm khóc | Biểu tượng xúc cảm niềm hạnh phúc | hình tượng xúc cảm cười

Hình ảnh

Mặt cười cợt với nước đôi mắt vui mừng sướng biểu tượng

emoji unicode nghĩa là gì
😂 1F602 mặt cười cợt với nước đôi mắt vui mừng sướng