Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

1. Cách sử dụng của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

1.1. Nhấn mạnh hành vi liên tiếp xẩy ra nhập một khoảng tầm thời hạn quá khứ và kéo dãn dài cho tới thời điểm hiện tại (hoặc tương quan cho tới tương lai).

Bạn đang xem: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Ví dụ:    
He has been waiting for 4 hours. (Anh ấy vẫn đợi trong cả 4 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay.)
I have been teaching here for 10 years. (Tôi dạy dỗ ở trên đây được 10 năm rồi.)

1.2. Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra, vừa vặn mới mẻ kết thúc giục tuy nhiên sản phẩm của hành vi vẫn còn đó bắt gặp ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ:
It is not raining now but the ground is wet. => It has been raining. (Bây giờ ngoài thiên nhiên ko mưa tuy nhiên Sảnh bị ẩm. Trước bại trời vẫn mưa.)
The máy tính gets hot because I have been using it for 5 hours. (Chiếc PC cầm tay bị rét chính vì tôi vẫn sử dụng nó trong cả 5 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay liên tiếp.)
 
2. Dạng thức của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp nối  

2.1. Dạng khẳng định
Cấu trúc: S + have/has + been + V-ing
Trong đó:

  • I/ you/ we/ they + have
  • He/ she/ it + has

Ví dụ:
I have been working as a volunteer for 4 years. (Tôi đã từng tự nguyện viên được 4 năm rồi.)
She has been preparing this dinner for 4 hours. (Cô ấy vẫn sẵn sàng mang đến bữa tối này trong cả 4 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay.)

2.2. Dạng phủ định

Cấu trúc: S+ haven’t/hasn’t been +V-ing
Trong đó:

  • haven’t = have not
  • hasn’t = has not

Ví dụ:
I haven't been playing football since I broke my leg in 2010. (Tôi đang không đùa đá bóng kể từ thời điểm tôi bị gãy chân năm 2010.)
It hasn't been raining since last month. (Trời đang không mưa Tính từ lúc mon trước.)

Xem thêm: 'Xe lớn chèn ép xe bé - chuyện thường ngày ở Việt Nam'

2.3. Dạng nghi kị vấn
Cấu trúc: Have/Has + S + been +V-ing?
Trả lời:

  • Yes, I/ you/ we/ they + have.
  • No, I/ you/ we/ they + haven't.

Hoặc

  • Yes, He/ she/ it + has.
  • No, He/ she/ it + hasn't.

Ví dụ:
Have you been washing the siêu xe for 3 hours?
Yes, I have.
(Anh vẫn cọ xe cộ trong cả 3 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay đấy à? - Đúng rồi.)
Has the alarm clock been ringing since 5 a.m.?
No, it hasn't. It has just rung rinh for 2 minutes.
(Đồng hồ nước báo thức vẫn kêu trong cả kể từ khi 5 giờ sáng sủa đấy à? - Đâu với. Nó mới mẻ kêu được 2 phút tuy nhiên.)

3. Trạng kể từ, cụm kể từ  chỉ thời hạn sử dụng mang đến thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

- For và since là  đặc trưng của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Ví dụ: 
I have been working in this factory for 10 years. (Tôi vẫn thao tác ở xí nghiệp này được 10 năm.)
I have been working in this factory since 2010. (Tôi vẫn thao tác ở xí nghiệp này từ thời điểm năm 2010.)

- Up to tát now (cho cho tới bây giờ), sánh far (gần đây), recently (thời gian ngoan ngay sát đây), lately (mới đây)

Xem thêm: Vẽ áo dài - hướng dẫn cách vẽ đơn giản, đầy đủ nhất! - Áo Dài Ngô Nhật Huy

Ví dụ:
Up to tát now, he has been driving for 3 hours. (Cho cho tới giờ là anh ấy vẫn tài xế liên tiếp 3 giờ đồng hồ ngay lập tức.)

- All + thời gian: all the morning (suốt cả buổi sáng), all day (suốt cả ngày)...

Ví dụ:
She has been staying in bed all the morning. (Cô ấy vẫn phía trên nệm trong cả cả buổi sáng sớm.)
 

BÀI VIẾT NỔI BẬT