Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Câu ĐK (Conditional Sentences) là ngữ pháp cần thiết vô giờ Anh, thông thường xuất hiện tại trong những kỳ đua láo nháo tiếp xúc thông thường ngày. Để hiểu rộng lớn về kỹ năng này, hãy nằm trong ELSA Speak mày mò cách sử dụng và cấu tạo câu ĐK vô giờ Anh.

Câu ĐK là gì?

Trong giờ Anh, câu ĐK (Conditional Sentences) sử dụng đễ diễn miêu tả một vụ việc rất có thể xẩy ra Lúc với cùng một ĐK ví dụ xảy ra. Cấu trúc câu ĐK bao gồm 2 mệnh đề là:

Bạn đang xem: Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Kiểm tra trị âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click lớn start recording!

Recording... Click lớn stop!

loading

 • Mệnh đề chủ yếu dùng làm biểu diễn miêu tả thành phẩm (result)
 • Mệnh đề phụ hoặc mệnh đề if dùng làm biểu diễn miêu tả ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu trở nên thực sự.

Mệnh đề chủ yếu rất có thể đứng trước mệnh đề phụ, hoặc hòn đảo mệnh đề phụ lên trước và ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vì như thế lốt phẩy.

Ví dụ:

If I have enough money, I will go lớn Paris. (Nếu tôi với đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục cút Paris.)

= I will go lớn Paris if i have enough money. (Tôi tiếp tục cút Paris nếu như tôi với đầy đủ tiền)

Trong ví dụ này, “If I have enough money” là mệnh đề phụ, tạo nên ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu “I will go lớn Paris” trở nên thực tế.

Câu ĐK biểu diễn miêu tả một vụ việc rất có thể xẩy ra Lúc với cùng một ĐK ví dụ xảy ra

Các loại câu ĐK vô giờ Anh

Trong giờ Anh với 3 loại câu ĐK chính là câu ĐK loại 1, câu ĐK loại 2 và câu ĐK loại 3. Hình như, còn tồn tại câu ĐK loại 0 hoặc câu ĐK lếu láo thích hợp.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1: If + thì lúc này đơn, will/can/may/might + động kể từ nguyên vẹn mẫu
 • Câu ĐK loại 2: If + thì quá khứ đơn, would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
 • Câu ĐK loại 3: If + thì quá khứ hoàn trở nên, would + have + V3/V-ed
Công thức câu ĐK vô giờ Anh

Xem thêm: Công thức thì lúc này đơn, tương lại đơn, quá khứ đơn và quá khứ triển khai xong.

Để nắm rõ rộng lớn về kiểu cách sử dụng của từng loại câu ĐK vô giờ Anh, hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bên dưới đây:

1. Câu ĐK loại 0

Cách dùng: Câu ĐK loại 0 dùng làm biểu diễn miêu tả những vụ việc luôn luôn với thiệt ở lúc này, là việc thiệt rõ ràng vô cuộc sống thường ngày.

Công thức câu ĐK loại 0: If + S + V (s,es), S + V(s,es)

Ví dụ: Ice melts if you heat it. (Đá tiếp tục tan nếu như bạn thực hiện lạnh lẽo nó)

Ngoài rời khỏi, câu ĐK loại 0 còn được sử dụng để lấy rời khỏi câu nói. hướng dẫn hoặc đề xuất.

Ví dụ: If Lan comes, please tell her I’m waiting. (Nếu Lan cho tới, phấn khởi lòng phát biểu với cô ấy tôi đang được đợi nhé!)

Công thức những loại câu ĐK vô giờ Anh

2. Câu ĐK loại 1

Cách dùng: Câu ĐK loại 1 dùng làm biểu diễn miêu tả những vụ việc rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này nếu như với ĐK chắc chắn xẩy ra trước bại liệt.

Công thức câu ĐK loại 1: If + S + V (s,es), S + Will/Can/shall… + V

Ví dụ: If you don’t study hard, you will fail this exam. (Nếu chúng ta ko cần mẫn, các bạn sẽ trượt bài bác kiểm tra)

Lưu ý: Trong câu ĐK loại 1, rất có thể dùng những động kể từ khuyết thiếu thốn ở mệnh đề chủ yếu nhằm thể hiện tại cường độ chắc chắn rằng hoặc thể hiện đề xuất.

Ví dụ: If the phone rings, you should accept. (Nếu điện thoại cảm ứng reo, chúng ta nên nghe đi)

3. Câu ĐK loại 2

Cách dùng: Câu ĐK loại 2 dùng làm biểu diễn miêu tả những trường hợp, vụ việc không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra ở lúc này.

Công thức câu ĐK loại 2: If + S + V2/Ved, S + would/could/should… + V

Ví dụ: If I were a famous singer, I would travel around the world. (Nếu tôi là ca sĩ phổ biến, tôi tiếp tục cút vòng xung quanh thế giới)

4. Câu ĐK loại 3

Cách dùng: Câu ĐK loại 3 biểu diễn miêu tả những trường hợp, vụ việc đang không xẩy ra vô quá khứ bởi ĐK được nói đến việc ko xẩy ra. Cấu trúc này thông thường dùng làm ám có một sự tiếc nuối hoặc trách móc móc.

Công thức câu ĐK loại 3: If + S + had + V2/Ved, S + would/could… + have + V(pp)/Ved

Ví dụ: If you had worked harder, you could have promoted. (Nếu chúng ta thao tác cần mẫn rộng lớn, chúng ta có thể được thăng tiến thủ rồi.)

Xem thêm:

 • Tổng thích hợp cấu tạo hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1,2,3
 • Tổng thích hợp cấu tạo câu ĐK quan trọng đặc biệt vô giờ Anh

Câu ĐK lếu láo thích hợp vô giờ Anh 

Các loại câu ĐK lếu láo hợp

Câu ĐK lếu láo thích hợp loại 1

Công thức: If + S + had + V3/ed ,… would+ V-inf

→ Diễn miêu tả hành vi ko xẩy ra ở quá khứ, kéo đến thành phẩm ko xẩy ra ở lúc này.

Ví dụ:If I had had the map, I wouldn’t lost.

 • If I had had the map, I wouldn’t lost

→ Nếu tôi với bạn dạng vật dụng thì tiếp tục không biến thành lạc.

 • If I had worked harder, then I would be successful.

→ Nếu tôi thao tác cần mẫn thì tôi tiếp tục thành công xuất sắc rồi.

Câu ĐK lếu láo thích hợp loại 2

Công thức: If + S + Ved/P2,… would have + Ved/P3

→ Giả sử hành vi tiếp tục xẩy ra ở quá khứ nhằm lại thành phẩm trái ngược ngược với hiện tại tại

Ví dụ:

 • If I were you, I would have passed final exam.

     → Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục vượt lên kỳ đua cuối kì.

 • If I bought the computer, I would have been a computer engineer.

    → Nếu tôi mua sắm PC thì tôi đang trở thành một kỹ sư PC.

Lưu ý về kiểu cách sử dụng câu điều kiện

 • Nếu câu ĐK với mệnh đề phụ ở dạng phủ lăm le, rất có thể dùng unless thay cho mang lại if not.

Ví dụ: I will have a picnic this weekend if it’s not raining.  (Tôi tiếp tục cút picnic vào buổi tối cuối tuần này nếu như trời ko mưa)

Please don’t text bầm unless you have a necessary problem. (Làm ơn chớ nhắn tin cậy mang lại tôi trừ khi chúng ta với yếu tố cần thiết thiết)

 • Trong câu ĐK loại 1, rất có thể dùng thì sau này đơn mang lại mệnh đề if nếu như mệnh đề này xẩy ra sau mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you’ll wake bầm up at 8 a.m, I will take you lớn the bookstore. 

(Nếu chúng ta gọi tôi dậy khi 8 giờ, tôi tiếp tục trả chúng ta cho tới hiệu sách).

 • Trong loại 2, sử dụng were thay cho mang lại was.

Ví dụ: If I were you, I would accept that offer. 

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục gật đầu đồng ý đề xuất đó).

 • Cách sử dụng câu ĐK loại 2 và loại 3 tương tự với cấu tạo wish và cấu tạo would rather, nhằm mục tiêu thể hiện tại sự tiếc nuối hoặc trách móc móc.

Ví dụ: 

If I had learned harder, I would not have failed my exam. 

(Nếu tôi học tập cần mẫn rộng lớn có lẽ rằng tôi đang không trượt kỳ thi). 

=> I wish I had learned harder. (Ước gì tôi tiếp tục học tập cần mẫn hơn).

Bài tập dượt áp dụng kỹ năng câu ĐK [có đáp án]

Bài tập dượt câu ĐK vô giờ Anh

Bài tập: Viết lại câu vì như thế cấu tạo câu điều kiện

1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there

→ She’d………………………………………………………………………

2. I don’t have a spare ticket. I can’t take you lớn the concert

→ If I ………………………………………………………………………….

3. They don’t understand the problem. They won’t find a solution

→ They would…………………………………………………………………

4. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new siêu xe.

Xem thêm: [LỜI GIẢI] Toluen phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản p - Tự Học 365

→ If Mary ………………………………………………………………

5. Because you speak English unnaturally, they bởi not understand you.

→ If you …………………………………………………………………

6. He doesn’t apply for the job because he doesn’t have enough qualifications.

→ If he ………………………………………………………………….

7. She doesn’t see the signal so sánh she doesn’t stop his siêu xe.

→ If she ………………………………………………………………….

8. Hurry up, or we will be late for the exam.

→ If we ………………………………………………………………….

9. She feels lonely because she is an only child.

→ If ……………………………………………………………..

10. Jane didn’t help bầm, so sánh I didn’t respect her a lot.

→ If ……………………………………………………………..

Đáp án: 

1. She’d know anyone there If she lived in London.

2. If I had a spare ticket, I would take you lớn the concert.

3. They would find a solution if they understood the problem.

4. If Mary had enough money, she can buy a new siêu xe.

5. If you spoke English naturally, they’d understand you.

6. If he had enough qualifications, he’d apply for the job.

7. If she saw the signal, she’d stop his siêu xe.

8. If we don’t hurry, we’ll be late for the exam.

9. If she weren’t an only child, she wouldn’t feel lonely.

10. If Jane had helped bầm, I would have respected him a lot.

Bài tập: Chia động kể từ vô câu điều kiện

1. If I had time, I (to go) shopping with you.

2. I would have told you, if I (to see)  him.

3. If you (speak)  English, you will get along with them perfectly.

4. If they had gone for a walk, they (to have)  the lights off.

5. If she (to come) lớn see us, we will go lớn the zoo.

6. Would you mind if I (to open)  the window?

7. If they (to invite) bầm, I wouldn’t have said no.

8. My friend (to meet)  bầm at the station if he gets the afternoon off.

9. If I (to do)  it, nobody would bởi it.

10. If my father (to pick)  bầm up, I’ll take the bus trang chủ.

Đáp án: 1. Would go. 2. Speak  3. Would have turned  4. Comes  5. Had seen  6. Opened 7. Had invited  3. Will meet  4. Didn’t do  5. Doesn’t pick

Bài tập: Chọn câu vấn đáp đúng

1. He says he’s your friend, but he didn’t help you. If he were your friend, he _____ you.

a. Had helped c. Would help

b. Would have help d. Helped

2. I feel fine because I took the medicine. If I _____ the medicine, I would still be in pain.

a. Wouldn’t take c. Didn’t take

b. Hadn’t taken d. Wouldn’t have taken

3. I’m not patient and I didn’t wait for them. If I was more patient, I _____ for them.

a. Would wait c. Waited

b. Had waited d. Would have waited

4. I didn’t know that you were there because I’m not a psychic. I _____ that you were there if I was a psychic.

a. Would have know c. Would know

b. Knew d. Had know

5. I am where I am today because you helped bầm. I _____ where I am today if you hadn’t helped bầm.

a. Wouldn’t have been c. Weren’t

b. Wouldn’t be d. Hadn’t been

Đáp án: 1. B  2. B  3. D  4. A 5. B

>> cũng có thể chúng ta quan liêu tâm:

 • Tổng thích hợp 50+ bài bác tập dượt câu điều kiện
 • Trọn cỗ bài bác tập dượt câu ĐK loại 2

English ELSA Speak là phần mềm học tập giờ Anh tận nhà giản dị cho tất cả những người mới mẻ chính thức. App ELSA Speak gom reviews và sửa lỗi trị âm chuẩn chỉnh xác nhất nhờ technology AI tiên tiến. Đồng thời tương hỗ nâng lên trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ lên 40% chỉ với sau 10 phút thường ngày nhờ khối hệ thống bài bác tập dượt nhiều mẫu mã.

Đặc biệt vô mon này, ELSA Speak đang xuất hiện công tác ưu đãi Lúc ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã tách giá đựng “đánh bại” nỗi hoảng hồn tiếp xúc ngay lập tức ngày hôm nay.

Từ những vấn đề bên trên, kỳ vọng các bạn sẽ nắm rõ về cấu tạo những loại câu điều kiện gần giống cơ hội dùng phù phù hợp với yếu tố hoàn cảnh. Ngoài việc tập luyện ngữ pháp, hãy nhớ là luyện tiếp xúc giờ Anh nằm trong ELSA Speak thường ngày chúng ta nhé! Học bằng phương pháp tiếp xúc là cách thức ghi lưu giữ và áp dụng ngữ pháp khôn xiết hiệu suất cao đấy! 

1. Câu ĐK là gì?

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Nhanh, Hiệu Quả Toàn Quốc | CareerViet.vn

Trong giờ Anh, câu ĐK (Conditional Sentences) sử dụng đễ biểu diễn miêu tả một vụ việc rất có thể xẩy ra Lúc với cùng một ĐK ví dụ xẩy ra.

2. Công thức câu điều kiện

Công thức câu điều kiện:
– Câu ĐK loại 1: If + thì lúc này đơn, will + động kể từ nguyên vẹn mẫu
– Câu ĐK loại 2: If + thì quá khứ đơn, would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
– Câu ĐK loại 3: If + thì quá khứ triển khai xong, would + have + V3/V-ed

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Autodesk recap là gì? Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk 360

Autodesk Recap là viết tắt của Reality Capture là một chương trình làm việc. Autodesk là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên cung cấp các phầm mềm thiết kế 2D, 3D cho kiến trúc xây dựng. Mỗi lần quét sẽ tạo ra hàng ngàn điểm (tức là một đám mây điểm).